Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Poslednou septembrovou nedeľou sme ukončili sériu kázni o knihe Žalmov. Kázal Milan Mitana, kázeň mala názov Ako rozumieť Knihe Žalmov.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Napísať odkaz