Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Prvú nedeľu v októbri sme privítali hosťa Jozefa Sýkoru. Kázeň mala názov Zopár neromantických slov o láske.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.

Napísať odkaz