Cirkev bratská Svätý Jur

Kázne a prednášky, ktoré odzneli na pôde CB Svätý Jur

About

Zbor Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

Naše aktivity

bohoslužby
Na riadnych bohoslužbách sa stretávame každú nedeľu počas školského roka vždy o 10:00 hod. v priestoroch na Prostrednej ulici 47A vo Svätom Jure. Na jar a jeseň niekedy organizujeme aj outdoorové bohoslužby, zvyčajne v blízkej Šajdlinovej záhrade. Počas letných prázdnin pokračujú bohoslužby v jednoduchšej podobe.

skupinky
Stretnutia v menších skupinkách sú pre nás skvelým časom na osobnejšie rozhovory, diskusie i zdieľania, ako Boh koná v našich životoch. Stretnutia sú otvorené pre každého, nie je to uzavretý klub pre pozvaných.

spoločné výlety
Na výletoch máme možnosť stráviť s priateľmi trochu viac času ako len v nedeľu doobeda. Robievame ich niekoľkokrát do roka, tradične mávame každoročný veľkonočný výlet.

služba v meste
Ľudia z nášho spoločenstva sú zapojení do aktivít, ktoré organizuje miestne občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur, ako napríklad stretnutia pre detí a tínedžerov, voľnočasové športové aktivity, stretnutia mamičiek, telocvičňa pre tínedžerov, popoludnia pre deti, víkendovky a letné tábory pre deti. Touto službou chceme prispievať k skvalitňovaniu života v našom mestečku v rôznych oblastiach a napĺňať tak potreby Svätojurčanov.